Jednostavno do bespovratnih sredstava | IZI do potpora

Jednostavno do bespovratnih
sredstava

IZI do potpora mobilna je i web aplikacija za pregled
nacionalnih fondova i fondova Europske Unije koja
nudi svojim korisnicima bodovanje za izračun prihvatljivosti.

IZI DO POTPORA prvi je i jedini online konzultant u Republici Hrvatskoj.

Saznajte više Pregledajte natječaje
[{"programmefunding_id":955,"purpose_id":27,"id":27,"name":"Kultura","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 03:38:02","deleted_at":null,"permalink":"kultura","image":"1494905878-shutterstock_298310954 kultura.jpg"},{"programmefunding_id":955,"purpose_id":133,"id":133,"name":"Kulturna ba\u0161tina","created_at":"2018-01-09 11:52:42","updated_at":"2018-01-09 11:56:53","deleted_at":null,"permalink":"kulturna-bastina","image":"1515499011-pexels-photo-208252.jpeg"}]

99.704.998,00 kn

["Kultura","Kulturna ba\u0161tina"]

Izravna dodjela za strateški projekt "Arheološki park Vučedol"

Još 28 dana
[{"programmefunding_id":41,"purpose_id":47,"id":47,"name":"Poduzetni\u010dki krediti","created_at":"2017-05-09 07:12:11","updated_at":"2017-07-15 21:15:13","deleted_at":null,"permalink":"poduzetnicki-krediti","image":"1500153313-PODUZETNICKI KREDITI.jpg"}]

Sisačko-moslavačka županija

0,00 kn

["Poduzetni\u010dki krediti"]

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“

Još 234 dana
[{"programmefunding_id":953,"purpose_id":27,"id":27,"name":"Kultura","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 03:38:02","deleted_at":null,"permalink":"kultura","image":"1494905878-shutterstock_298310954 kultura.jpg"},{"programmefunding_id":953,"purpose_id":104,"id":104,"name":"Manifestacije","created_at":"2017-10-05 14:29:22","updated_at":"2017-10-05 14:31:02","deleted_at":null,"permalink":"manifestacije","image":"1507213861-manifestacije.jpg"},{"programmefunding_id":953,"purpose_id":128,"id":128,"name":"turisti\u010dke manifestacije","created_at":"2017-12-27 12:50:19","updated_at":"2017-12-27 13:57:45","deleted_at":null,"permalink":"turisticke-manifestacije","image":"1514383065-pexels-photo-356171.jpeg"},{"programmefunding_id":953,"purpose_id":8,"id":8,"name":"Turizam","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2018-02-15 13:20:15","deleted_at":null,"permalink":"turizam","image":"1518700814-pexels-photo-207680.jpeg"}]

250.000,00 kn

["Kultura","Manifestacije","turisti\u010dke manifestacije","Turizam"]

Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2018. godini

Još 25 dana
[{"programmefunding_id":942,"purpose_id":69,"id":69,"name":"Inovacije","created_at":"2017-05-12 10:27:36","updated_at":"2017-05-16 20:29:40","deleted_at":null,"permalink":"inovacije","image":"1494966580-shutterstock_258687632 INOVACIJE.jpg"}]

40.000,00 kn

["Inovacije"]

Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje

Još 26 dana
[{"programmefunding_id":946,"purpose_id":14,"id":14,"name":"Civilno dru\u0161tvo","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 12:16:46","deleted_at":null,"permalink":"civilno-drustvo","image":"1494937006-shutterstock_452940196 CIVILNO DRUSTVO.jpg"}]

2.500,00 kn

["Civilno dru\u0161tvo"]

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose Osnaživanju civilnog društva

Još 250 dana
[{"programmefunding_id":49,"purpose_id":11,"id":11,"name":"Poljoprivreda","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 12:33:21","deleted_at":null,"permalink":"poljoprivreda","image":"1494938001-shutterstock_319814978 RURALNI RAZVOJ.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":23,"id":23,"name":"Obrazovanje, vje\u0161tine i cjelo\u017eivotno u\u010denje","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 03:34:34","deleted_at":null,"permalink":"obrazovanje-vjestine-i-cjelozivotno-ucenje","image":"1494905671-shutterstock_213333985 OBRAZOVANJE.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":34,"id":34,"name":"Sto\u010darstvo","created_at":"2017-05-08 09:02:37","updated_at":"2017-07-15 21:17:01","deleted_at":null,"permalink":"stocarstvo","image":"1500153421-STOCARSTVO.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":37,"id":37,"name":"Manifestacije i sajmovi","created_at":"2017-05-08 15:33:02","updated_at":"2017-05-16 12:26:46","deleted_at":null,"permalink":"manifestacije-i-sajmovi","image":"1494937605-shutterstock_227681290 SAJMOVI.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":41,"id":41,"name":"Postrojenja i oprema","created_at":"2017-05-08 17:05:05","updated_at":"2017-05-16 03:33:00","deleted_at":null,"permalink":"postrojenja-i-oprema","image":"1494905575-shutterstock_115473607 POSTROJENJA I OPREMA.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":44,"id":44,"name":"Nasadi","created_at":"2017-05-08 19:05:30","updated_at":"2017-05-16 12:32:28","deleted_at":null,"permalink":"nasadi","image":"1494937948-shutterstock_377339167 NASADI.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":48,"id":48,"name":"P\u010delarstvo","created_at":"2017-05-09 07:23:48","updated_at":"2017-07-15 21:14:28","deleted_at":null,"permalink":"pcelarstvo","image":"1500153268-PCELARSTVO.jpg"},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":88,"id":88,"name":"Eko proizvodnja","created_at":"2017-08-09 15:22:33","updated_at":"2017-08-09 15:22:33","deleted_at":null,"permalink":"eko-proizvodnja","image":null},{"programmefunding_id":49,"purpose_id":188,"id":188,"name":"protugradne za\u0161titne mre\u017ee za za\u0161titu od tu\u010de","created_at":"2018-04-19 12:04:25","updated_at":"2018-04-19 12:05:30","deleted_at":null,"permalink":"protugradne-zastitne-mreze-za-zastitu-od-tuce","image":"1524139530-zastita-voca-od-tuce.jpg"}]

30.000,00 kn

["Poljoprivreda","Obrazovanje, vje\u0161tine i cjelo\u017eivotno u\u010denje","Sto\u010darstvo","Manifestacije i sajmovi","Postrojenja i oprema","Nasadi","P\u010delarstvo","Eko proizvodnja","protugradne za\u0161titne mre\u017ee za za\u0161titu od tu\u010de"]

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

Još 219 dana
[{"programmefunding_id":948,"purpose_id":121,"id":121,"name":"Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije","created_at":"2017-11-16 12:54:10","updated_at":"2017-11-16 13:04:12","deleted_at":null,"permalink":"sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije","image":"1510837451-izrada-projektne-dokumentacije.jpg"},{"programmefunding_id":948,"purpose_id":111,"id":111,"name":"Sufinanciranje EU projekata","created_at":"2017-10-30 07:41:48","updated_at":"2017-10-30 08:51:39","deleted_at":null,"permalink":"sufinanciranje-eu-projekata","image":"1509353499-sufinaciranje-eu-projekata.jpg"}]

10.000,00 kn

["Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije","Sufinanciranje EU projekata"]

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Još 219 dana
[{"programmefunding_id":309,"purpose_id":25,"id":25,"name":"Teritorijalna suradnja","created_at":"2017-05-07 18:22:39","updated_at":"2017-05-16 15:57:24","deleted_at":null,"permalink":"teritorijalna-suradnja","image":"1494950244-shutterstock_566265862 TERITORIJALNA SURADNJA.jpg"}]

1.339.704,00 kn

["Teritorijalna suradnja"]

B Light” – Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih koncepata

Još 54 dana

"Svatko od nas ima svoju ideju, svoj projekt, a uz IZI smo tome puno bliži!"

Mini paket
Odličan za osobnu upotrebu
kn99 / 1 mjesec
Prijavi me!
Start paket
Za ozbiljniju upotrebu
kn495 / 6 mjeseci
Prijavi me!
Plus paket
Neograničen paket
kn990 / 12 mjeseci
Prijavi me!